کمبود عناصر غذایی در گیاهان

علائم کمبود عناصر غذایی در گیاهان

/
علائم کمبود عناصر غذایی میکرو (کم مصرف) در گیاهان آهن– آهن …
کمبود عناصر میکرو در خیار

کمبود عناصر میکرو در خیار

/
کمبود عنصر منگنز در خیار گلخانه‌ای: عملکرد منگنز در گیاه به مقدار زیادی به عمل…
کود مرغی

انواع استفاده از کود مرغ

/
استفاده از کود مرغ در کشاورزی: قسمت اعظم کود حیوانی از جمله کود…
کود مرغی

کود مرغی را بهتر بشناسیم

/
در سال‌های اخیر در اغلب کشورهای دنیا به علت حجم عظیم تولید کود مرغ …